Daniel Hindrikes

Daniel fastnade tidigt för utveckling för mobila plattformar och de möjligheter som finns att bygga appar och spel. Daniel är konsult på Sogeti som utvecklare och arkitekt och brinner för att bygga cross platform lösningar med målet att få en optimal upplevelse på varje plattform.

Blog posts

Store user data in an secure way

12/8/2017 1:19:21 PM - www.danielhindrikes.se
Read post

iOS 11 Large Titles in Xamarin.Forms apps

11/2/2017 11:58:23 AM - www.danielhindrikes.se
Read post

Azure functions for single page websites

9/14/2017 1:33:09 PM - www.danielhindrikes.se
Read post

TinyNavigationHelper for Xamarin.Forms

9/14/2017 8:48:08 AM - www.danielhindrikes.se
Read post

Xamarin.Forms – MVVM BaseView and BaseViewModel

3/10/2017 8:37:25 PM - www.danielhindrikes.se
Read post

Add custom tiles to map in Xamarin Forms

7/5/2016 11:40:19 AM - www.danielhindrikes.se
Read post

Use behaviors to handle states in Xamarin.Forms

3/14/2016 12:15:37 PM - www.danielhindrikes.se
Read post

MvvmLight navigation in Xamarin.Forms

3/10/2016 7:51:18 PM - www.danielhindrikes.se
Read post

How to solve Xamarin.Forms android build error after updated to Forms 2.0+

2/1/2016 9:41:09 AM - www.danielhindrikes.se
Read post

Xamarin.Forms and large images in android apps

12/2/2015 7:28:15 AM - www.danielhindrikes.se
Read post

Automatiserade UI-tester på mobila enheter

11/9/2015 1:56:04 PM - www.danielhindrikes.se
Read post

MvvmLight Navigation Extension

11/9/2015 10:33:02 AM - www.danielhindrikes.se
Read post

MvvmLight and Xamarin.Android

11/3/2015 9:19:15 AM - www.danielhindrikes.se
Read post

Use MvvmLight in Xamarin.iOS

10/29/2015 1:31:00 PM - www.danielhindrikes.se
Read post

How to succeed with Xamarin.Forms

10/16/2015 12:14:15 PM - www.danielhindrikes.se
Read post

Using the symbol enumeration for icons/symbols in Windows 10 universal app

8/6/2015 12:19:06 PM - www.danielhindrikes.se
Read post

Workaround if you have a lots of errors for your Xamarin projects in Visual Studio 2015

8/5/2015 5:53:21 AM - www.danielhindrikes.se
Read post

Pivot in Windows 10 universal apps

7/31/2015 9:44:59 AM - www.danielhindrikes.se
Read post

SplitView in Windows 10 universal app

7/30/2015 1:49:16 PM - www.danielhindrikes.se
Read post

TechDays 2015

6/30/2015 7:13:59 PM - www.danielhindrikes.se
Read post

iOS range slider for Xamarin and Xamarin.Forms

6/30/2015 8:19:42 AM - www.danielhindrikes.se
Read post

Using compiled bindings in your Windows 10 universal app

5/2/2015 4:16:11 PM - www.danielhindrikes.se
Read post

Xamarin.Forms and iOS segemented control

4/27/2015 2:32:52 PM - www.danielhindrikes.se
Read post

Xamarin.Forms: Add content to TitleView in your iOS app

4/22/2015 10:31:44 AM - www.danielhindrikes.se
Read post

Xamarin.Forms Android CardView

4/7/2015 6:52:03 AM - www.danielhindrikes.se
Read post