The Code Behind

Episod 13: Att bygga ett team med Tony Pedersen

10/2/2018 7:02:44 AM
Lyssna

I den här episoden tar vi ett litet steg bort från tekniken, istället pratar vi om något som berör oss alla på olika sätt. Nämligen att jobba i team. För det bjöd vi in vår kollega Tony Pedersen, expert på att bygga team och med stor erfarenhet från vår branch, men också från försvarsmakten.

Vi pratar om de olika faserna alla team går genom, vad som händer när team ändras, remote management, team i konsultbranchen med mera.

Tony på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tony-pedersen-4ab03b53/ 

 

Kontakta oss gärna med feedback

Twitter: @thecodebehind

Facebook:  https://www.facebook.com/thecodebehind/

Email: info@thecodebehind.net

Daniel Hindrikes

Twitter: @thecodebehind

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-hindrikes/ 

Blog: http://danielHindrikes.se

Johan Karlsson

Twitter: @johankson

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johan-karlsson-252aba10/

Blog: http://johankarlsson.net

Episod 12: Spelutveckling med Unity

9/5/2018 6:59:59 AM
Lyssna

För episod 12 bjöd Daniel och Johan in sin kollega Jesper Turesson för att prata om spelmotorn Unity. Jesper berättar bland annat vad Unity är, om verktygen, hur man bygger ett spel och vilka spel han har byggt.

 

Jesper på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jesperturesson/

Jespers spel på App Store: https://itunes.apple.com/us/developer/jesper-turesson/id827523464

Jespers spel på Google Play: https://play.google.com/store/apps/developer?id=DroleGames

 

DecodeRegion in Android: https://danielhindrikes.se/index.php/2018/08/21/xamarin-android-maps-adding-high-resolution-map-images/

Kontakta oss gärna med feedback

Twitter: @thecodebehind

Facebook:  https://www.facebook.com/thecodebehind/

Email: info@thecodebehind.net

Daniel Hindrikes

Twitter: @thecodebehind

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-hindrikes/ 

Blog: http://danielHindrikes.se

Johan Karlsson

Twitter: @johankson

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johan-karlsson-252aba10/

Blog: http://johankarlsson.net

Episod 11: Debugging

8/10/2018 2:04:09 PM
Lyssna

Daniel Hindrikes och Johan Karlsson tar sig an ämnet debugging och pratar om hur man hittar buggar, både under utveckling, men även buggar som upptäcks i produktion.  

 

Kontakta oss gärna med feedback

Twitter: @thecodebehind

Facebook:  https://www.facebook.com/thecodebehind/

Email: info@thecodebehind.net

Daniel Hindrikes

Twitter: @thecodebehind

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-hindrikes/ 

Blog: http://danielHindrikes.se

Johan Karlsson

Twitter: @johankson

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johan-karlsson-252aba10/

Blog: http://johankarlsson.net

Episod 10: DevOps

6/4/2018 10:01:40 AM
Lyssna

Johan och Daniel träffar Mattias Sköld, Microsoft MVP och ALM-Ranger och pratar bland annat om vad DevOps är och varför man ska jobba enligt DevOps. Mattias berättar också om hur Pizza och DevOps hänger ihop.

Mattias Sköld: https://www.linkedin.com/in/mattias-sköld-7949667/ 
ALM-Rangers: https://github.com/ALM-Rangers

 

Kontakta oss gärna med feedback

Twitter: @thecodebehind

Facebook:  https://www.facebook.com/thecodebehind/

Email: info@thecodebehind.net

Daniel Hindrikes

Twitter: @thecodebehind

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-hindrikes/ 

Blog: http://danielHindrikes.se

Johan Karlsson

Twitter: @johankson

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johan-karlsson-252aba10/

Blog: http://johankarlsson.net

Episod 9: Nuläget och framtiden för .NET med Chris Klug

5/25/2018 5:56:28 PM
Lyssna

Daniel och Johan träffar Chris Klug, Microsoft MVP och frekvent talare på konferenser över hela världen, i Riga och reder ut begreppen .NET Core, .NET Framework och .NET Standard. Vi får även svar på frågan om .NET Framework är dött och om när/om man ska migrera sin .NET Framework applikation till .NET Core.

Följ Chris Klug på Twitter: @zerokoll

Daniel Hindrikes

Twitter: @thecodebehind

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-hindrikes/ 

Blog: http://danielHindrikes.se

Johan Karlsson

Twitter: @johankson

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johan-karlsson-252aba10/

Blog: http://johankarlsson.net

Episod 8: Build 2018

5/16/2018 7:47:27 AM
Lyssna

Daniel och Johan summerar Build 2018 och pratar om deras favoritnyheter, .NET Core 3, ML.NET, Cortana + Alexa, SignalR as a Service med mera.

.NET Core 3, https://blogs.msdn.microsoft.com/dotnet/2018/05/07/net-core-3-and-support-for-windows-desktop-applications/ 

 Coginitive Services Custom Vison, https://azure.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-empowers-developers-with-new-and-updated-cognitive-services/

SignalR as a Service, https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-signalr-service-a-fully-managed-service-to-add-real-time-functionality/ 

ML.NET, https://www.microsoft.com/net/learn/apps/machine-learning-and-ai/ml-dotnet

Visual Studio Live Share, https://www.visualstudio.com/services/live-share/

IntelliCode, https://blogs.msdn.microsoft.com/visualstudio/2018/05/07/introducing-visual-studio-intellicode/

Cortana + Alexa, https://blogs.microsoft.com/blog/2017/08/30/hey-cortana-open-alexa-microsoft-amazons-first-kind-collaboration/

Kontakta oss gärna med feedback

Twitter: @thecodebehind

Facebook:  https://www.facebook.com/thecodebehind/

Email: info@thecodebehind.net

Daniel Hindrikes

Twitter: @thecodebehind

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-hindrikes/ 

Blog: http://danielHindrikes.se

Johan Karlsson

Twitter: @johankson

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johan-karlsson-252aba10/

Blog: http://johankarlsson.net

 

 

 

 

Episod 7: Test, Test, Test

5/4/2018 12:44:29 PM
Lyssna

Daniel och Johan tar upp ämnet kodade tester. Vad är TDD? Varför och när ska man använda TDD? Hur tänker Daniel och Johan när de skriver applikationer och test för att uppnå bäst resultat. De går också in på integrationstester och UI-tester.

Kontakta oss gärna med feedback

Twitter: @thecodebehind

Facebook:  https://www.facebook.com/thecodebehind/

Email: info@thecodebehind.net

Daniel Hindrikes

Twitter: @thecodebehind

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-hindrikes/ 

Blog: http://danielHindrikes.se

Johan Karlsson

Twitter: @johankson

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johan-karlsson-252aba10/

Blog: http://johankarlsson.net

Episod 6: Native app eller web app

4/24/2018 6:36:45 AM
Lyssna

5 minuter var inte tillräckligt fick Daniel och Johan erfara i episod fem där de gjorde en lightning talk om app vs webb. Därför ägnar de en hel episod till att reda ut vad som är bäst. Är det en native app, web, PWA eller kanske Web Assembly? 

Kontakta oss gärna med feedback

Twitter: @thecodebehind

Facebook:  https://www.facebook.com/thecodebehind/

Email: info@thecodebehind.net

Daniel Hindrikes

Twitter: @thecodebehind

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-hindrikes/ 

Blog: http://danielHindrikes.se

Johan Karlsson

Twitter: @johankson

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johan-karlsson-252aba10/

Blog: http://johankarlsson.net

Episod 5: Lightning talks - app vs webb, analytics, serverless, XAML och machine learning

3/13/2018 11:46:15 AM
Lyssna

 

Daniel och Johan gör lighting talks, fem ämnen på fem minuter vardera. Bland annat pratas det om analytics, serverless, app vs webb, XAML och hur man bygger en app som identifierar svampar med hjälp av machine learning.

 

Kontakta oss gärna med feedback

Twitter: @thecodebehind

Facebook:  https://www.facebook.com/thecodebehind/

Email: info@thecodebehind.net

Daniel Hindrikes

Twitter: @thecodebehind

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-hindrikes/ 

Blog: http://danielHindrikes.se

Johan Karlsson

Twitter: @johankson

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johan-karlsson-252aba10/

Blog: http://johankarlsson.net

 

Episod 4 - Våra utvecklingsmiljöer

3/6/2018 9:27:06 AM
Lyssna

I den här episoden pratar Daniel och Johan om deras utvecklingsmiljöer. PC vs Mac, Visual Studio tillägg, emulatorer och hårdvara med mera.

DebugMail: http://debugmail.io 

LiveXAML: https://livexaml.com

Xamarin Live Player: https://www.xamarin.com/live, https://developer.xamarin.com/guides/cross-platform/live/install/

 

Kontakta oss gärna med feedback

Twitter: @thecodebehind

Facebook:  https://www.facebook.com/thecodebehind/

Email: info2@thecodebehind.net

Daniel Hindrikes

Twitter: @thecodebehind

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-hindrikes/ 

Blog: http://danielHindrikes.se

Johan Karlsson

Twitter: @johankson

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johan-karlsson-252aba10/

Blog: http://johankarlsson.net

 

Episod 3 - Xamarin.Forms tips och trix

2/19/2018 8:10:30 AM
Lyssna

Johan Karlsson och Daniel Hindrikes delar i den här episoden med sig av sina tips och trix för hur man kan göra sina Xamarin.Forms appar lite bättre, snabbare och snyggare!

 

Länkar:

Ooui: https://github.com/praeclarum/Ooui

Montemagnos sida byggd med Ooui: http://soundbite.fm

Large titles in forms: http://danielhindrikes.se/xamarin/ios-11-large-titles-in-xamarin-forms-apps/

Xamarin.Forms and large images in Android apps: http://danielhindrikes.se/xamarin/xamarin-forms-and-large-images-in-android-apps/

Episod 2: Källkod, brancher, byggen och deploy

2/5/2018 2:08:16 PM
Lyssna

I denna episoden pratar vi om källkodshantering, branchstrategier, byggen och deploy med fokus på VSTS och Visual Studio AppCenter och även lite Visual SourceSafe.

Återigen gästas vi av vår suveräna kollega Mats Törnberg.

 

Visual Studio AppCenter: https://appcenter.ms

VSTS: https://www.visualstudio.com/team-services/

Mobile App Tasks av James Montemagno: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vs-publisher-473885.motz-mobile-buildtasks#review-details

 

 

Episod 1: TinyStuff - OpenSource bibliotek för Xamarin och .NET

1/28/2018 5:00:00 AM
Lyssna

I den här episoden gästas vi av vår kollega Mats Törnberg och pratar om de OpenSource bibliotek vi har utvecklat för Xamarin och .NET i allmänhet.

Var är TinyPubSub, TinyMvvm och TinyCache med flera? Och hur jobbar vi med OpenSource.

Skicka gärna feedback på facebook och twitter eller till info@thecodebehind.net.

Länkar

http://tinystuff.se (GitHub)

https://karl-henrik.se/2017/Losely-coupled-Asp.NET-WebApi-with-TinyPubSub/

Episod 0: Nu kör vi (igen)

1/23/2018 9:04:55 AM
Lyssna

Nu gör vi en omstart av The Code Behind och vi börjar med ett kort introduktionsavsnitt där vi pratar om vilka vi är och varför vi gör en podcast.

 

Vi tar gärna emot feedback, via twitter, facebook eller skicka ett email till info@thecodebehind.net.