Automatiserad dokumentation, Open Source, Cake och Azure med Mattias Karlsson

Under Swetugg i Stockholm träffade Johan och Daniel Mattias Karlsson och pratar om allt från dokumentation, OpenSoure och Cake till Azure. Förutom det så gick vi även på djupet om snöröjningen i Stockholm.

Under Swetugg i Stockholm träffade Johan och Daniel Mattias Karlsson och pratar om allt från dokumentation, OpenSoure och Cake till Azure. Förutom det så gick vi även på djupet om snöröjningen i Stockholm.

Mattias Karlsson på Twitter: @devlead
Mattias Karlsson på Linked In: https://www.linkedin.com/in/devlead/

Cake: https://cakebuild.net/


Kontakta oss gärna med feedback

Twitter: @thecodebehind

Email: info@thecodebehind.net

Daniel Hindrikes

Twitter: @hindrikes

Johan Karlsson

Twitter: @johankson