Xamarin Forms 4.0

Det är snart dags för semester, men innan det passar Daniel och Johan på att prata genom vad som är nytt i Xamarin.Forms.

Det är snart dags för semester men först passar Daniel och Johan på att prata genom vad som är nytt i Xamarin.Forms.