Episod 1 - Framtiden för native multi-platform appar med .NET

The Code Behind med Johan Karlsson och Daniel Hindrikes är tillbaka. I första avsnittet i denna nya serie, eller The Code Behind 3.0 som vi säger pratar Daniel och Johan om framtiden för Xamarin och Xamarin.Forms och vad som händer i och med transformeringen till .NET MAUI.

The Code Behind med Johan Karlsson och Daniel Hindrikes är tillbaka. I första avsnittet i denna nya serie, eller The Code Behind 3.0 som vi säger pratar Daniel och Johan om framtiden för Xamarin och Xamarin.Forms och vad som händer i och med transformeringen till .NET MAUI.

https://devblogs.microsoft.com/dotnet/introducing-net-multi-platform-app-ui/
https://devblogs.microsoft.com/xamarin/xamarin-forms-4-7/
https://devblogs.microsoft.com/xamarin/xamarinforms-4-8-gradients-brushes/